Допомоги непрацюючим матерям

191

Механізм соціальної підтримки сімей з дітьми в нашій країні функціонує давно і досить добре налагоджений. Законодавство визначає перелік дитячих допомог, які виплачуються як батькам, які виховують дітей, так і людям, які тільки готуються стати батьками. Втім, для призначення того чи іншого допомоги, а також для встановлення його розміру приймаються до уваги багато факторів, в тому числі і факт працевлаштування батьків.

Зміст:

 • Право непрацюючих батьків на отримання дитячих допомог
 • Види дитячих посібників передбачені законодавством для непрацюючих батьків
 • Банкрутство роботодавця
 • Звільнення у зв’язку з припиненням діяльності організації
 • Звільнення у зв’язку з припиненням діяльності організації під час відпустки по догляду за дитиною або відпустки по вагітності та пологах.
 • При відсутності роботи.
 • Чи може безробітний батько претендувати на отримання допомоги на дитину
 • Які посібники покладені непрацюючим жінкам у період вагітності і пологів
 • Чи існують інші допомоги матерям, крім декретних виплат
 • Які документи необхідно подати в ФСС непрацюючим батькам для одержання допомоги на дітей
 • Очевидно, що найвищі соціальні гарантії отримують ті сім’ї, в яких батьки офіційно працевлаштовані, адже в цьому випадку вони підлягають обов’язковому соціальному страхуванню. Сплачуючи внески до Фонду соціального страхування (ФСС), вони отримують гарантію виплати різних грошових допомог у випадку тимчасової непрацездатності, в тому числі і у зв’язку з народженням дитини.

  Однак і непрацюючі батьки не позбавлені державної соціальної підтримки. Їм також гарантуються законодавством деякі дитячі посібники. Правда, в цьому випадку виплати здійснюються в мінімально встановленому розмірі.

  Право непрацюючих батьків на отримання дитячих допомог

  Говорячи про допомоги непрацюючим матерям, потрібно зазначити, що у випадку, якщо батьки були працевлаштовані як мінімум кілька років аж до народження дитини, то вони отримують від Фонду соціального страхування досить значні декретні виплати. Розмір цих виплат залежить від величини середньомісячного доходу за два повних календарних роки, що передують року народження дитини. Звичайно, грошова допомога буде високою за умови високої офіційної заробітної плати. Але навіть при незначному офіційному заробіток наявність працевлаштування при виході жінки в декрет гарантує цілком відчутну матеріальну підтримку сім’ї. А на що можуть розраховувати батьки, які є безробітними або працюють нелегально? Має непрацююча мама право на отримання дитячої допомоги?

  Згідно чинного законодавства, відсутність офіційної роботи у батьків не є перешкодою для соціальної підтримки дитини. Дитячі соціальні виплати надаються непрацюючим батькам, які:

  • не працюють через процедури банкрутства роботодавця;
  • визнані у встановленому законом порядку безробітними через ліквідацію організації;
  • звільнені через ліквідацію організації у період відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною;
  • не підлягають обов’язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності або у зв’язку з материнством (непрацюючі жінки, учні, студенти).

  Види дитячих посібників передбачені законодавством для непрацюючих батьків

  Федеральний закон від 19 травня 1995 року № 81-ФЗ «ПРО державних посібниках громадянам, які мають дітей» встановлює кілька категорій непрацюючих громадян, мають право на отримання дитячих соціальних виплат. Для кожної з цих категорій громадян види допомог, їх розміри і критерії призначення встановлюються окремо. Розглянемо цей момент докладніше (тут і далі в статті розміри допомоги зазначені станом на 2017 рік).

  Банкрутство роботодавця

  При неможливості здійснення трудової діяльності в зв’язку з процедурою банкрутства роботодавця жінка може претендувати на отримання обов’язкового соціального страхування в повному розмірі у вигляді прямих виплат» з територіального органу ФСС у відповідності з соціальними гарантіями, встановленими для працевлаштованих громадян. У цьому випадку вона отримує наступні посібники:

  1. Допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середнього заробітку за попередні два повних календарних роки або за МРОТ. При розрахунках на основі МРОТ виплати складуть:

  • 34521,20 руб. — при звичайних пологах (140 днів);
  • 38466,48 руб. — при ускладнених пологах (156 днів);
  • 47836,52 руб. — при багатоплідній вагітності (194 дні).

  2. Доплату за ранню постановку на облік до 12 тижнів у фіксованому розмірі 613,14 руб. додатково до допомоги по вагітності та пологах.

  3. Одноразова допомога при народженні дитини у фіксованому розмірі 16350,33 руб.

  4. Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років у розмірі 40% середнього місячного заробітку за попередні два повних календарних роки на кожну дитину, але не менш 3065,69 руб. на першу дитину і 6131,37 на другого та наступних (на трьох дітей і більше — не вище 100% середньомісячного доходу до звільнення).

  Звільнення у зв’язку з припиненням діяльності організації

  При визнанні жінки в установленому порядку безробітною у період, що не перевищує 12 місяців з моменту звільнення з колишнього місця роботи у зв’язку з ліквідацією організації (припиненням діяльності як ІП або самозайнятого населення) вона має право на допомогу у формі обов’язкового соціального страхування в органах соцзахисту населення (СЗН) за місцем проживання:

  1. Допомога по вагітності та пологах в мінімально встановленому розмірі 613,14 руб. в місяць:

  • 2861,60 руб. за 140 днів;
  • 3188,64 руб. за 156 днів;
  • 3965,36 руб. за 194 дні.

  2. Доплату за ранню постановку на облік до 12 тижнів у фіксованому розмірі 613,14 руб. додатково до допомоги по вагітності та пологах.

  Крім того, у формі державного соціального забезпечення через територіальні органи СЗН жінка отримує:

  • Одноразова допомога при народженні дитини у фіксованому розмірі 16350,33 руб.
  • Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років в мінімально встановленому розмірі 3065,69 руб. на першу дитину і 6131,37 на другого і наступних.

  Звільнення у зв’язку з припиненням діяльності організації під час відпустки по догляду за дитиною або відпустки по вагітності та пологах.

  При звільнення у період відпустки по догляду за дитиною або в період відпустки по вагітності та пологах у зв’язку з ліквідацією організації, а також при переведенні чоловіка з військових частин на території іноземних держав жінка отримує у формі обов’язкового соціального страхування в повному розмірі за місцем роботи до звільнення або у вигляді прямих виплат» з ФСС наступні виплати:

  1. Допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середнього заробітку за попередні два повних календарних роки або за МРОТ. При розрахунках на основі МРОТ виплати складуть:

  • 34521,20 руб. — при звичайних пологах (140 днів);
  • 38466,48 руб. — при ускладнених пологах (156 днів);
  • 47836,52 руб. — при багатоплідній вагітності (194 дні).

  2. Доплату за ранню постановку на облік до 12 тижнів у фіксованому розмірі 613,14 руб. додатково до допомоги по вагітності та пологах.

  3. Одноразова допомога при народженні дитини у фіксованому розмірі 16350,33 руб. (до звільнення — у формі обов’язкового соціального страхування, після звільнення — у формі державного соціального забезпечення через територіальні органи СЗН).

  4. Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років у розмірі 40% середнього місячного заробітку за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відпустки по догляду за дитиною (для матерів також — місяцю звільнення у період відпустки по вагітності та пологах), але не менш 3065,69 руб. на першу дитину і 6131,37 на другого і наступних (у формі державного соціального забезпечення через територіальні органи СЗН).

  При відсутності роботи.

  Непрацюючі жінки, які не підлягають обов’язковому соціальному страхуванню (у тому числі учні, студентки очної форми навчання), отримують наступні посібники:

 • Допомога по вагітності та пологах у розмірі стипендії (тільки для учнів і студентів, у формі державного соціального забезпечення за місцем навчання).
 • Доплату за ранню постановку на облік до 12 тижнів у фіксованому розмірі 613,14 руб. додатково до допомоги по вагітності та пологах (тільки для учнів і студентів, у формі державного соціального забезпечення за місцем навчання).
 • Одноразова допомога при народженні дитини у фіксованому розмірі 16350,33 руб. (у формі державного соціального забезпечення через територіальні органи СЗН).
 • Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років в мінімально встановленому розмірі 3065,69 руб. на першу дитину і 6131,37 на другого і наступних (у формі державного соціального забезпечення через територіальні органи СЗН).
 • Непрацюючим батькам також важливо знати, що безробітні громадяни, які мають право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною, і на допомогу по безробіттю одержують тільки одне із зазначених посібників. Право вибору допомога надається безробітному громадянину.

  Крім перерахованих посібників на дитину безробітним батькам можуть надаватися інші соціальні виплати на дітей, перелік і розміри яких встановлюються індивідуально конкретних суб’єктах Російської Федерації.

  Чи може безробітний батько претендувати на отримання допомоги на дитину

  Перелік і розміри соціальних допомог сім’ям з дітьми, а також перелік громадян, які мають право на отримання тих чи інших посібників визначає Федеральний закон від 19 травня 1995 року № 81-ФЗ «ПРО державних посібниках громадянам, які мають дітей».

  Зокрема, право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною мають не тільки матері, але також батьки, інші родичі, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною. Якщо догляд за дитиною здійснюється одночасно кількома особами право на отримання щомісячної допомоги надається одному з цих осіб.

  Право на одноразову допомогу при народженні дитини також надається будь-якому з батьків або особі, яка замінює батьків.

  При цьому, звичайно ж, допомога по вагітності та пологах надається лише матерям, також як і допомога за своєчасне взяття вагітних на облік в медичних організаціях.

  Які посібники покладені непрацюючим жінкам у період вагітності і пологів

  За законом, працевлаштовані жінки в період вагітності і пологів отримують допомогу по вагітності та пологах, а також доплату за ранню постановку на медичний облік (до 12 тижнів вагітності). Непрацюючі жінки можуть отримати ці ж пільги, якщо вони втратили роботу в зв’язку з банкрутством або припиненням діяльності організації-роботодавця, які є учнями або студентками денної форми навчання.

  Наступні два види допомоги не залежать від факту працевлаштування або навчання. Це одноразова допомога при народженні дитини, яка може виплачуватися як матері, так і батька (або іншій особі, яка замінює батьків), а також щомісячна допомога по догляду за дитиною до півтора років – його можна оформити на особу, що безпосередньо здійснює догляд за малюком.

  Чи існують інші допомоги матерям, крім декретних виплат

  Федеральним законом від 19 травня 1995 року № 81-ФЗ встановлюються і інші види дитячих посібників, виплата яких ніяк не залежить від наявності роботи у батьків.

  Зокрема, при влаштуванні дитини на виховання в сім’ю призначається одноразова допомога в розмірі 16350,33 руб. Це допомога виплачується у формі державного соціального забезпечення при будь-яких формах передачі дитини в сім’ю (усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я).

  Одноразова допомога в розмірі 25892,46 руб. призначається вагітної дружині військовослужбовця за призовом на термінах вагітності не менше 180 днів.

  На дитини військовослужбовця за призовом у віці до трьох років виплачується щомісячна допомога в розмірі 11096,76 руб. Виплати отримує мама дитини в період несення його батьком строкової військової служби.

  Багатодітним малозабезпеченим сім’ям надається допомога на третю дитину і наступних дітей у віці до 3 років. Допомога призначається на кожну дитину у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в конкретному регіоні, і виплачується одному з батьків.

  Крім цього, при народженні чи усиновленні дитини другого і наступних дітей у період з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2018 року включно незалежно від соціального статусу батьків їм надається материнський капітал. У 2017 році розмір материнського капіталу становить 453026 руб.

  Які документи необхідно подати в ФСС непрацюючим батькам для одержання допомоги на дітей

  Говорячи про допомоги непрацюючим матерям, необхідно брати до уваги, що працевлаштованим батькам дитячі посібники виплачуються безпосередньо за місцем роботи. У разі нетрудоустроенности батьків питання отримання посібників вирішуються в територіальному органі Фонду соціального страхування. Якщо робота втрачена у зв’язку з банкрутством організації, треба прямувати в територіальний орган ФСС, до якого був «приписаний» роботодавець. Учні та студентки очної форми навчання з питаннями отримання допомоги по вагітності та пологах повинні звертатися за місцем навчання. В інших випадках (у тому числі для отримання інших допомог на дітей) слід звертатися в органи соціального захисту за місцем проживання.

  Перелік документів, необхідних для отримання того чи іншого допомоги, підкажуть в місцевому відділенні соціального захисту. Як правило, при зверненні до органу ФСС з приводу допомоги на дитину необхідно мати з собою наступні документи:

 • паспорт громадянина РФ (оригінал і копія);
 • свідоцтво про народження дитини, на якого буде призначена виплата;
 • свідоцтва про народження всіх інших дітей у сім’ї;
 • опікунам — документ, що підтверджує усиновлення або встановлення опіки;
 • довідка з роботи другого з батьків або із служби соцзахисту населення про те, що йому не нараховується испрашиваемое допомога;
 • раніше працевлаштованих — довідка про зарплату за два роки, що передують виходу в декрет, і за поточний рік (заява на запит цих даних у Пенсійному фонді, якщо їх неможливо отримати у роботодавця);
 • у разі банкрутства роботодавця — вступило в силу рішення суду про фактичну неможливість отримувати виплату через роботодавця;
 • заява про призначення виплат (заповнюється на місці).
 • Необхідні документи можна подавати не тільки особисто, але і в електронному вигляді на офіційному сайті Фонду, а також через портал державний послуг Уряду РФ або через сервіс «Мої документи» МФЦ.

  Рішення про виплату допомоги повинно бути прийнято протягом 10 днів після подачі заяви. При позитивному рішенні заявнику нараховується виплата, в іншому випадку йому надається мотивована відмова. Виплата щомісячних допомог з Фонду соціального страхування здійснюється до 15 числа кожного місяця. За бажанням заявника виплата провадиться безготівковим переказом на банківський рахунок (банківську картку) одержувача або переказом на адресу поштового відділення.